Van cijfers naar resultaat

Onze aanpak is pragmatisch: door observatie of real-time sensor metingen
verzamelen we Big Data. We maken gebruik van een
uniek softwaresysteem iBASX waarmee de Big Data wordt verwerkt naar concrete adviezen en aanbevelingen ten aanzien van uw huisvesting

Activiteitenmeting

TROTS meet parallel naast de bezetting meting ook de activiteiten registreren van uw medewerkers. Met dit inzicht kunt uw huisvestingsaanbod: type werkplekken, overlegfaciliteiten, concentratieruimten nog beter aansluiten op de huisvestingsbehoefte. Dit kan parallel lopen aan een huisvestingsbelevingsonderzoek, welke TROTS ook kan aanbieden.

Bezettinggraadonderszoek
“Minimale overlast, met een zo valide mogelijke meting. Dat is mijn dagelijkse uitdaging”
Bezettinggraadonderszoek
Jochem
Meter

Kansen

Een bezettingsgraadonderzoek biedt concrete
kansen. U krijgt direct inzicht. Dit helpt bij het bepalen en ontwikkelen van uw huisvestingsbeslissingen. U krijgt inzicht in besparingsmogelijkheden en verbetermogelijkheden van uw huisvesting.

Benchmarkmogelijkheden

TROTS is in staat om de data van uw organisatie te
benchmarken met vergelijkbare organisaties en
branches. Dit doen wij voor: Overheidsinstellingen, Gemeenten, Onderwijsinstellingen, Zorginstellingen en Bedrijfsleven.

Uw eigen database

Indien u een tijdelijke meting laat uitvoeren door TROTS krijgt u de beschikking over uw eigen database. U kunt daarmee zelf grafieken en overzichten genereren voor uw eigen inzicht.

Meet-app

TROTS heeft de MeetApp ontwikkelt, dit is een unieke tool waarmee op een gebruiksvriendelijke wijze metingen voorbereidt en uitgevoerd kunnen worden. De meting wordt uitgevoerd door observanten door middel van de MeetApp die geïnstalleerd is op tablets.

Lees meer
service & contact